Informace ze školní družiny

Provozní doba školní družiny: 11.30 hod - 15.30 hod

Vychovatelka : Lenka Augustová 

Poplatek: Měsíční výše úplaty je stanovena na 60,- Kč.

Platba je prováděna v hotovosti ve škole:

září - prosinec . . . . . .   240,- Kč

leden  - červen . . . . . .  360,- Kč

 

Přihlašování a odhlašování žáka:

O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky s uvedením rozsahu docházky a způsobu a času odchodu žáka. Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. - 3. ročníku a žáky dojíždějící.  Žáci 4. a 5. ročníku mohou být přijati, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.  Odhlášení žáka oznámí zákonní zástupci písemnou formou.

Pravidla chování žáků ve školní družině: 

Žáci se řídí pokyny vychovatelky a pravidly řádu školní družiny a školního řádu. Pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny a opakovaně porušuje řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z družiny vyloučen.   

Změna času odchodu z družiny: 

V případě, že Vaše dítě odchází z družiny vyjímečně mimo dobu uvedenou na přihlášce, můžete využít ke sdělení dané skutečnosti paní vychovatelce následující formulář, který vytisknete, vyplníte a dítě jej donese do školy.

docx 14 kB  

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru