Informace ze školní družiny

Provozní doba školní družiny: 11.30 hod - 15.30 hod

Vychovatelky :

Mgr. Lea Fučíková  - středa

Lenka Augustová - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

 

Poplatek: Měsíční výše úplaty je stanovena na 60,- Kč.

Platba je prováděna v hotovosti: září - prosinec……  240,- Kč                                                                                                   leden  - červen…….360,- Kč

Přihlašování a odhlašování žáka: O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky, s uvedením rozsahu docházky a způsobu a času odchodu žáka. Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. - 3. ročníku a žáky dojíždějící.  Žáci 4. a 5. ročníku mohou být přijati, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.  Odhlášení žáka oznámí zákonní zástupci písemnou formou.

Pravidla chování žáků ve školní družině:  Žáci se řídí pokyny vychovatelky a pravidly řádu školní družiny a školního řádu. Pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny a opakovaně porušuje řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z družiny vyloučen. 

Plán práce na školní rok 2018/2019:

  pdf 79 kB  

 Změna času odchodu z družiny: V případě, že Vaše dítě odchází z družiny vyjímečně mimo dobu uvedenou na přihlášce, můžete využít ke sdělení dané skutečnosti paní vychovatelce následující formulář, který vytisknete, vyplníte a dítě jej donese do školy.

docx 14 kB  

 

Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru